Eiti į turinį

Darbo laikas

Darbo dienomis 8:00 - 16:00

Kontaktai
info@metalita.lt 060415915
Šilalės G. 14B, Kaunas

Prekių grąžinimas

Įsigytų prekių e-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

Pirkėjo teisės, susijusios su prekių kokybės trūkumais

Atvejais, kuomet įsigyta prekė yra nekokybiška, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 str. 7 ir 10 d. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo.

Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:

  • Reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);
  • Reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;
  • Reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;
  • Vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

Pirkėjas, manantis, jog Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, turi teisę kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią Pirkėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto grąžinimo dienos, grąžina sumokėtą kainą (CK 6.363 str. 8 d.).

Daikto savybės atitinka sutartį, jeigu:

  • Daiktas atitinka pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir daiktas, kurį pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį;
  • Daiktas tinka naudoti tam, kam tokios rūšies daiktai paprastai naudojami;
  • Daiktas tinka naudoti pagal konkrečią paskirtį, apie kurią pirkėjas pranešė pardavėjui sutarties sudarymo metu ir su kuria pardavėjas sutiko;
  • Daiktas atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio daiktams ir kurių pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal daikto pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas atsisakant sutarties

Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, t. y. grąžinti Pardavėjui prekes, kurių pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija ar kt. Pardavėjas prekes pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos UAB „METALITA“ parduotuvėje, esančioje adresu ALEKSANDRO STLGINSKIO G.41G-1, KAUNAS.

Prekes per 14 dienų nuo jų gavimo taip pat galimą grąžinti išsiunčiant paštu, Pirkėjui prisiimant su prekės siuntimu susijusias išlaidas ir kartu su pakuote pateikiant užpildytą prekių grąžinimo formą.

Pardavėjas turi grąžinti pirkėjui pastarojo sumokėtą kainą ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

Pirkėjas taip pat turi teisę per keturiolika dienų nuo daiktų perdavimo jam prašyti pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant daiktus susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes.

Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat, Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.

Nuostata dėl prekės grąžinimo netaikoma šioms prekių grupėms:

Pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; Supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais; Prekėms, kurios buvo naudojamos, sugadintos ar praradusios prekinę išvaizdą.

Prekių grąžinimo forma yra pateikiama žemiau.

Teisės atsisakyti sutarties išaiškinimas

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite UAB METALITA, Šilalės g. 14B, KAUNAS, tel. +370 37 360965, info@metalita.lt pranešti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti žemiau pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma.

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės

Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių. Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas mums arba išsiųsti per kurjerių tarnybas Venipak, LP Express pristatant jas adresu Šilalės g. 14B, Kaunas.

Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Sutarties atsisakymo forma.pdf - Atsisiųsti