Eiti į turinį

Darbo laikas

Darbo dienomis 8:00 - 16:00

Kontaktai
info@metalita.lt 060415915
Šilalės G. 14B, Kaunas

Taisyklės

Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

UAB „METALITA“, juridinio asmens kodas 134217143, juridinio asmens buveinės adresas Šilalės g. 14B, LT-48300 Kaunas, Lietuva (toliau - Bendrovė), elektroninės interneto svetainės https://metalita.lt/ (toliau – Svetainė) taisyklės reglamentuoja Bendrovės Svetainėje pirkėjams (toliau – Pirkėjas) parduodamų prekių įsigijimo sąlygas ir tvarką.

1.1 Šios Taisyklės taikomos visiems pirkėjams įsigyjant bet kokias prekes ar paslaugas interneto Svetainėje. Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti visi asmenys (toliau – Pirkėjai), kurie naudojasi Bendrovės interneto Svetaine ir jos pagalba įsigyja Bendrovės parduodamas prekes.

1.2 Įsigydamas Bendrovės siūlomas prekes Pirkėjas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių, tai yra Pirkėjas yra informuojamas, kad prieš užbaigdamas užsakymą

1.3 Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Bendrovės taikoma privatumo politika (tiek kiek tai susiję su užsakymo įvykdymo būtinumu), o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.
Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes interneto Svetainėje.

2. Prekių įsigijimo sąlygos.

2.1. Bendrovės Svetainėje parduodamas prekes įsigyti gali Pirkėjai:

2.2 fiziniai asmenys, kurie pirkimo dieną yra sukakę 16 (šešiolika) metų;

2.3 juridiniai asmenys.

2.4 Bet kuris asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Bendrovės Svetainėje.

2.5 Prekių pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Bendrovės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Svetainėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis galioja iki visiško pagal šias Taisykles nustatytų šalių pareigų įvykdymo.

2.6 Paruošus užsakymą, Bendrovė patvirtina užsakymą, išsiųsdama Pirkėjui elektroninį laišką, patvirtinantį, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).

2.7 Kiekviena tarp Pirkėjo ir Bendrovės sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma Bendrovės duomenų bazėje.

2.8 Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis ir kitais dokumentais. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis per 3 (tris) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima Prekes ar Bendrovė perduoda Prekes kurjeriui (jei Prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis).

3. Garantijos, sutarties nutraukimas ir prekių grąžinimas

3.1 Kiekvienos Pirkėjo nusipirktos prekės garantijos terminas nurodomas prekės aprašymo kortelėje.

3.2 Pirkėjui pastebėjus, jog nusipirkta prekė yra nekokybiška, prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Pirkėjo prašymu grąžinama sumokėta prekės kaina.

3.3 Pirkėjas turi teisę dėl bet kokių priežasčių per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės perdavimo grąžinti Prekę Bendrovei ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Ši nuostata dėl prekės grąžinimo netaikoma šioms prekių grupėms:

3.4 Pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms

3.5 Greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas.

3.6 Supakuotų Prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

3.7 Prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

3.8  Supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

3.9 Prekėms, kurios buvo naudojamos, sugadintos ar praradusios prekinę išvaizdą.

3.10 Prekių grąžinimo tvarka nustatyta skiltyje „Prekių grąžinimas“.

4. Prekių pristatymas

4.1 Prekės, kurios tuo metu yra sandėlyje, pristatomos per 3 (tris) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei jų pristatymą. Prekių, kurių sandėlyje nėra, pristatymo terminas derinamas atskiru susitarimu.

4.2 Prekes pirkėjui pristato pati Bendrovė arba kurjerių tarnyba.

4.3 Gavęs prekių siuntą Pirkėjas kartu su vežėju privalo patikrinti, ar nepažeista siuntos būklė.

4.4 Jeigu prekių siunta buvo pažeista, tai Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumente (važtaraštyje). Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentą (važtaraštį) be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta.

4.5 Nuosavybės teisė į prekę pereina Pirkėjui nuo to momentai, kai prekė perduodama Pirkėjui.

4.6 Prekių pristatymo kaina priklauso nuo siuntos dydžio.

4.7 Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

4.8 Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, tam, kad būtų tinkamai identifikuotas Pirkėjas. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

4.9 Atsiimant prekes parduotuvėje Pirkėjas turi:

  • nurodyti užsakymo numerį;
  • pateikti asmens tapatybės dokumentą.
  • Atsiimti prekes gali tik pats Pirkėjas. Jei prekes atsiims kitas asmuo, užsakant Prekes būtent jis turi būti nurodomas kaip prekių gavėjas.
  • Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, Bendrovė turi teisę reikalauti įgaliojimo prekių atsiėmimui.
  • Prekių pristatymo įkainiai pateikiami skiltyje „Prekių pristatymas“.

5. Prekių kaina, apmokėjimas ir pristatymo išlaidos

5.1 Užsakomų prekių kainos taikomos tokios, kurios nurodomos Svetainėje prekių užsakymo metu.

5.2 Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms sutartims.

5.3 Prekių kainos pateikiamos įskaitant pridėtinės vertės mokestį) (PVM) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui.

5.4 Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų.

5.5 Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

5.6 Naudodamasis elektronine bankininkyste;

5.7 Atsiskaitydamas prekes išduodančioje parduotuvėje.

5.8 Bendrovės sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje PVM sąskaitoje faktūroje, mokėjimo paskirtyje nurodant Pirkėjui suteiktą užsakymo numerį.

5.9 Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Bendrovė imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Bendrovė gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Bendrovė turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

6. Šalių teisės ir pareigos

6.1. Pirkėjo teisės ir pareigos

6.1.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus užsakyme nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.1.2 Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Svetaine, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Bendrovė turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis Svetaine ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

6.1.3 Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6.1.4 Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

6.1.5 Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

6.2. Bendrovės teisės ir pareigos

6.2.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti Svetainės darbui ar stabiliam veikimui, Bendrovė gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

6.2.2 Bendrovė turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Svetainės veiklą ir elektroninę prekybą be atskiro įspėjimo.

6.2.3 Bendrovė turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6.2.4 Bendrovė įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.

6.2.5 Bendrovė įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

7. Šalių atsakomybė

7.1 Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2 Bendrovė, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Bendrovės rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.3 Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Svetaine, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4 Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.

7.5 Bendrovė neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Bendrovės Svetainėje esančias nuorodas.

7.6 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

7.7 Tuo atveju, jeigu Bendrovė pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, ji yra atsakinga už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais jeigu jie yra akivaizdi Bendrovės pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Bendrovė ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

7.8 Bendrovė nebus atsakinga už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

8. Force majeure atveju:

8.1 Bendrovė nedelsdama informuos Pirkėją.

8.2  Bendrovės įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas force majeure trukmei. Jeigu Bendrovės nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Bendrovė suderins naują pristatymo datą po force majeure pabaigos.

9. Informacijos siuntimas

9.1 Bendrovė visus pranešimus (taip pat ir reklaminę informaciją) siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.

9.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Bendrovės Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

10. Asmens duomenų tvarkymo reglamentavimas

10.1 Bendrovė iš Pirkėjo gautus asmeninius duomenis įsipareigoja naudoti tik užsakymo įvykdymo ir privatumo politikoje nurodytais tikslais.

10.2 Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir nuosekliai susipažinti su privatumo politika ir užsakymą Bendrovei pateikti tik įsitikinęs, kad privatumo politika ir šių taisyklių sąlygos jam yra žinomos ir suprantamos.

11. Kitos taisyklių nuostatos

11.1 Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

11.2 Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Bendrovės vėlavimas pasinaudoti teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo įsipareigojimo vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurio įsipareigojimo įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad šis įsipareigojimas neturi būti vykdomas arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

11.3 Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.4 Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.5 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

11.6 Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

11.7 Bendrovė turi teisę bet kada keisti šias Taisykles. Pakeistos taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje momento.